افتخارات گراد

افتخارات گراد

دارنده لوح تقدیر نوآوران برتر از چهارمین همایش نوآوری و عدالت

افتخارات گراد

دریافت تندیس از اولین همایش بین المللی روابط عمومی سال 1388

دریافت تندیس از بزرگترین سمینار بازاریابی و فروش مدرن

افتخارات گراد

دریافت تندیس از چهارمین همایش نوآوری و عدالت اقتصادی

افتخارات گراد

دریافت تندیس از دومین جشنواره ملی تولیدکنندگان جوان سال 1387

افتخارات گراد

دریافت تندیس از کنفرانس بین المللی معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری

افتخارات گراد

دریافت تندیس از مدرسه عالی کسب و کار ماهان سال 1397

افتخارات گراد

دریافت تندیس از نمایشگاه بین المللی یمن

افتخارات گراد

دریافت تندیس سپاس از آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

افتخارات گراد

دریافت تندیس کارآفرین برتر سال 1386

افتخارات گراد

دریافت تندیس کارآفرین برتر سال 1387

افتخارات گراد

دریافت تندیس مدیریت برتر از کنفدراسیون صنعت ایران

افتخارات گراد

دریافت لوح از ششمین کنفرانس بین المللی برند سال 1390

افتخارات گراد

دریافت لوح از نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی عسلویه

افتخارات گراد

دریافت لوح برند منتخب بزرگداشت نشان های تجاری برتر ایران

افتخارات گراد

دریافت لوح سپاس از وزارت بازرگانی و اقتصاد کشور عراق 1386

افتخارات گراد

دریافت لوح سپاس از یازدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترون

افتخارات گراد

دریافت مدال روابط عمومی از موسسه کارگزار روابط عمومی


مشاوره تلفنی