باشگاه مشتریان

طلایی
Golden
نقره ای
Silver
برنزی
Bronze
سبز
Green
میزان خرید سالیانه
(میلیون ریال)
بالای 200
از 100 تا 200
از 50 تا 100
از 9 تا 50
میزان هدیه
۲۵%
۲۰%
۱۵%
۷%>

کارت اشتراک برای مشتریانی صادر می گردد که حداقل در رتبه سبز قرار داشته باشند.

در ایام جشنواره و فروش ویژه، با توجه به شرایط اعلام شده هدایای خرید اعمال می گردد..

هدیه خرید شما در حدود بیست تا سی روز پس از خرید، در کارت اشتراک الکترونیکی شارژ می گردد، در صورتیکه کارت اشتراک شما قبلا صادر نشده است، حدود ۴۵ روز بعد از خرید شما، کارت اشتراک صادر و هدیه شما در آن ذخیره می گردد.

هدایای باشگاه مشتریان فقط تا سقف خرید ۲5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در سال تعلق می گیرد.

به خریدهای سازمانی، قراردادی و نظایر آن هدایای باشگاه تعلق نمی گیرد.

سایر شرایط جدید باشگاه برای رتبه های مختلف، به تدریج اطلاع رسانی می شود.

باشگاه مشتریان گراد
باشگاه مشتریان گراد


مشاوره تلفنی